Home » Escola » Organització

Organització

Equip col·legial

TITULARITAT: Fundació d'Escoles Parroquials

EQUIP DIRECTIU

Directora Pedagògica:Mª Antònia Montesinos

Sots-directora: Àngels Ruiz

Cap d’Estudis d'infantil i primària: David Garcia

 

EQUIP EDUCACIÓ INFANTIL I TUTORIES

Educació Infantil P3:  Conchita Castillo

Educació Infantil P4: Rebeca Ureña

Educació Infantil P5: Joana Jiménez

Reforç Educació Infantil: Sílvia Guíu i Sandra Prieto

Música i Anglès: Laia Ferrer

Psicomotricitat: Silvia Roca

 

EQUIP EDUCACIÓ PRIMÀRIA I TUTORIES

 

Educació Primària 1r: Susana Salguero

Educació Primària 2n: Yolanda Flores

Educació Primària 3r:  Luisa Velásquez

Educació Primària 4t: Àngels Ruiz

Educació Primària 5è: David García

Educació Primària 6è: Víctor Villanueva

 

Educació Especial: Rosana Arroyo

Educació Especial: Pilar García

Educació Física: Silvia Roca

Anglès i Francès: Helena Pintor

Matemàtiques i Castellà 4t I Religió 6è: Antònia Montesinos

Vetlladora: Pilar García

Personal d'administració i serveis: Carolina Sales

 - ESCOLAMDS
ESCOLAMDS

Clickedu

ESCOLAMDS

www.fep.cat

ESCOLAMDS

On ens podeu trobar?

ESCOLAMDS