Home » Escola » Organització

Organització

Equip col·legial

TITULARITAT: Fundació d'Escoles Parroquials

EQUIP DIRECTIU

Directora Pedagògica:Mª Antònia Montesinos

Sots-directora: Àngels Ruiz

Cap d’Estudis d'infantil i primària: David Garcia

 

EQUIP EDUCACIÓ INFANTIL I TUTORIES

Educació Infantil P3: Rebeca Ureña

Educació Infantil P4: Joana Jiménez

Educació Infantil P5: Sandra Prieto/Soraya Maldonado

Reforç Educació Infantil: Sílvia Guíu

Reforç Educació Infantil i Anglès: Conchita Castillo

 

EQUIP EDUCACIÓ PRIMÀRIA I TUTORIES

 

Educació Primària 1r: Laia Ferrer/ Susana Salguero

Educació Primària 2n: Yolanda Flores/ Luisa Velásquez

Educació Primària 3r: Àngels Ruiz

Educació Primària 4t: Mari Carmen urbano

Educació Primària 5è: Víctor Villanueva

Educació Primària 6è: David García

 

Educació Especial: Rosana Arroyo

Educació Especial: Pili García

Educació Física: Silvia Roca

Anglès i Francès: Helena Pintor

Matemàtiques i Castellà 4t I Religió 6è: Antònia Montesinos

Vetlladora: Natàlia Reverté 

Personal d'administració i serveis: Sergi López/ Elisenda Mercader

 - ESCOLAMDS