El nostre projecte

Acompanyem el creixement personal en totes les dimensions, també en la interioritat, en una etapa decisiva de la vida. Transmetem valors que ens humanitzen des d’una perspectiva cristiana, afavorint una experiència del fet religiós crítica i sana.

Tot això ho fem amb un equip humà de gran experiència en l’àmbit educatiu, al servei de les famílies i atents a les necessitats de l’alumnat. També tenim cura del personal, potenciant la formació i el desenvolupament del seu talent. 

Treballem en xarxa entre els nostres centres educatius, de manera solidària i intensa, oberts a la dimensió internacional de la nostra institució. Construïm dia a dia una xarxa oberta que aprèn i s’esforça a millorar. 

Estem arrelats als barris i som propers a la gent. Oferim una ampla oferta educativa, curricular, extraescolar i en el lleure, al vostre servei; amb l'objectiu de respondre a les necessitats de les famílies: proximitat, rigor i confiança. Tot això ho fem compartim entre tots un esperit de família, participant i sumant!

Eduquem...

Perquè creiem i confiem en els infants i joves.

Perquè ells són el tresor de la nostra societat.

Perquè creiem en l’educació com l’agent de transformació més gran que tenim els pobles.

Perquè volem una educació propera a la realitat de cada persona.

Perquè cada infant és subjecte de drets, que volem promoure i defensar.

Perquè volem ser propers, especialment, als més desfavorits.

Perquè tenim una llarga tradició educativa que ens avala.

Potenciem que els alumnes se sentin responsables del seu propi aprenentatge.

Potenciem l’autonomia i la iniciativa personal.

Potenciem l’aprenentatge basat en l’experiència, oberts a la innovació.

Potenciem una educació inclusiva i integradora.

Potenciem una educació orientada al servei d’una societat més justa i solidària, que té cura i estima el medi ambient.

Acompanyem el creixement personal en totes les dimensions, també en la interioritat, en una etapa decisiva de la vida.

Transmetem valors que ens humanitzen des d’una perspectiva cristiana.

Afavorim una experiència del fet religiós crítica i sana.

Ho fem amb un equip humà de gran experiència en l’àmbit educatiu. 

Tenim cura del personal, potenciant la formació i el desenvolupament del seu talent.

Treballem en xarxa entre els nostres centres educatius, de manera solidària i intensa, oberts a la dimensió internacional de la nostra institució.

Construïm dia a dia una xarxa oberta que aprèn i s’esforça a millorar. 

Arrelats al barri i propers a la gent.

Oferim una ampla oferta educativa, curricular, extraescolar i en el lleure, al vostre servei.

Responem a les necessitats de les famílies: proximitat, rigor i confiança.

Compartim entre tots un esperit de família, participant i sumant!