L’etapa d’Educació Primària comprèn els alumnes de 6 a 12 anys. L’actual sistema eduactiu dóna una importància als procediments com a eina fonamental per tal d’arribar als conceptes i la seva correcta comprensió. Així doncs han quedat enrera aquells intents que antigament buscaven omplir els caps dels alumnes amb una allau de conceptes memorísitics i hem passat a un nou enfocament educatiu on s’intenta estructurar el cervell de l’infant per tal de fomentar un aprenentatge significatiu.

Des dels seus orígens la nostra escola aposta per una formació de ‘caps ben fets, més que ben plens’ tot intentant oferir als nostres alumnes tot els recursos necessaris per tal que ells mateixos arribin a assolir els continguts que es treballen a l’aula. L’aulmne esdevé llavors el veritable protagonista del seu propi aprenentatge.

L’Educació Primària divideix els continguts en tres àmbits: els valors, els procediments i els conceptes.

L’ordre respon a uns objectius concrets:

L’alumne assoleix en primer lloc uns valors (ètics o religiosos). Aquests valors esdevenen útils en la convivència diària i es concreten en coses tan simples com respectar els companys, respectar l’entorn que ens envolta, aprendre a treballar en silenci, esforçar-se dia a dia per tal de superar-se, donar el bo i millor d’un mateix…

Això garanteix que l’aprenentatge dels procediments sigui molt més senzill per a l’alumne i a la vegada s’afavoreix l’aprenentatge significatiu dels diferents conceptes treballats per tal que l’alumne arribi a entenendre’ls i aplicar-los a la pròpia vida. Allò que aprèn ho entén i ho relaciona vivencialment amb nous aprenentatges.

ÀREES DE TREBALL
Instrumentals:
Llengua Catalana
Llengua Castellana
Matemàtiques
Medi Social i natural
Religió
Llengua anglesa
Educació musical
Educació Física

Complementàries:
Francès (a partir de tercer de primària)
Informàtica
Fun Time
Intel·ligències Múltiples
Visca la lectura
Intel·ligències Múltiples
Ens divertim llegint

Tutoria grupal